Judr. Jiří Mutafov

mutafov_senior_570
– jednatel společnosti

Dlouhodobě pracoval v ústředních orgánech státní správy včetně Bezpečnostní informační služby. Dvanáct let působil v bankovnictví – České bance, a.s., České spořitelně, a.s., Konsolidační bance Praha, s.p.ú. a v České konsolidační agentuře, kde v letech 1999–2005 zastával funkce ředitele právního odboru, následně odboru právní podpory.

Od roku 2005 pracuje jako ředitel v advokátní kanceláři TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI kde se vedle činnosti zaměřené do oblasti bankovního a obchodního práva podílí na organizování a řízení složitých právních činností poskytovaných klientům v oblasti bank a finančních institucí, podílí se na administrativním řízení kanceláře.

Profesionální jazyk: český, anglický