Daňové poradenství

Mzdová agenda

Vedení účetnictví

Ostatní služby


Služby

Daňové poradenství

Společnost 4M Group, s.r.o. má v daňových záležitostech dlouholeté zkušenosti a je důkladně obeznámena s podmínkami českého trhu z pohledu daňového a obchodního práva.
Daňové poradenství zahrnuje zejména: 
 • sestavování všech typů daňových přiznání
 • příprava přiznání daňovým poradcem
 • odložení termínu pro podání daňového přiznání
 • posouzení daňových rizik a sporných otázek
 • daňové plánování a optimalizace
 • zdaňování neziskových organizací
 • zastupování před finančními úřady na základě plné moci
 • daňová revize účetnictví
 • daňová revize business plánů

V rámci daňového poradenství nabízí naše společnost služby daňového poradce ing. Jiřího
Mutafova, jehož odborná způsobilost je dána nejen vysokými nároky, které na něj kladou
klienti, ale rovněž členstvím v komoře daňových poradců od roku 2013.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Mzdová agenda

Společnost 4M Group, s.r.o. má v dané oblasti dlouholeté zkušenosti a nabízí  komplexní zpracování veškeré mzdové a personální agendy:

 • komplexní vedení běžné mzdové agendy
 • připravení podkladů pro platební styk
 • daňové, pracovněprávní poradenství a poradenství týkající se sociálního a zdravotního pojištění
 • poradenství při personálních záležitostech
 • zastupování při jednání a kontrolách týkajících se mzdové agendy
 • vystavování potvrzení pro zaměstnance
 • zpracování ročních vyúčtování

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 


Vedení účetnictví

Společnost 4M Group, s.r.o. má s vedením účetnictví dlouholeté zkušenosti a nabízí komplexní správu účetnictví, tak aby se klient mohl věnovat předmětu svého podnikání.

 • vedení účetnictví pro fyzické osoby, právnické osoby, neziskové organizace
 • vyhotovení přiznání k DPH, souhrnných a kontrolních hlášení
 • evidence majetku
 • správa závazků a pohledávek
 • služby daňového poradce a odklad přiznání v ceně účetnictví
 • příprava platebního styku a případných upomínek
 • výkazy dle potřeb klienta, banky atd.
 • nastavení vnitropodnikových směrnic
 • metodická pomoc při vedení účetnictví
 • zveřejnění účetní závěrky na rejstříkový soud

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Vedení účetnictví s využitím programů:


Ostatní služby

 • zpracování business plánu dle zadání klienta
 • Due Diligence při nákupu společností
 • komunikace s bankou při řešení bankovního financování
 • správa datových schránek pro klienty
 • zajištění auditu účetní závěrky
 • zajištění právního zastoupení

O společnosti

Společnost 4M Group s. r. o. byla založena v roce 2009 JUDr. Jiřím Mutafov a ing. Jiřím Mutafov a od této doby poskytuje služby nejvyšší kvality. Při této činnosti spoléhá zejména na vyškolený team profesionálů, který má dlouholeté zkušenosti z nejrůznějších oblastí podnikání.

– více o teamu společnosti 4M Group, s.r.o.

Dlouhodobě se staráme o desítky klientů, kteří si váží zejména osobního a loajálního přístupu našich zaměstnanců. V rámci naší činnosti řešíme komplexní správu firmy, tak aby se mohl
klient soustředit nerušeně na předmět svého podnikání.

Za dobu našeho fungování jsme si vybudovali vztahy s partnery z dalších oborů, které v případě potřeby doplní naše služby.

Poskytujeme služby v českém a anglickém jazyce.

Velice dbáme na bezpečnost dat našich klientů a současně používáme nejmodernější software a hardware. Při naší činnosti spoléháme zejména na následující software:


Kontakt

4m_group_logo_bk4M group, s.r.o.
Trojanova 2022/12,
120 00 Praha 2
IČ: 28887140
DIČ: CZ28887140

Pobočka společnosti:
Vodní 534/3
150 00 Praha 5

E-mail: info@4mgroup.cz