Bc. Gabriela Rezková

V roce 2013 ukončila 4 – leté studium na Obchodní akademii Hovorčovická se zaměřením na účetnictví.

V roce 2014 nastoupila na Českou zemědělskou univerzitu v Praze, kde studovala Provozně ekonomickou fakultu zakončenou bakalářským stupněm studia, nadále ve studiu pokračuje navazujícím magisterským studiem na téže fakultě.

Během vysokoškolského studia působila v zahraniční společnosti CZPRESS, spol. s r. o., kde pracovala jako účetní do poloviny roku 2018.

Jazyk: český, anglický