Ostatní služby

Klientům poskytujeme: monitoring dotačních programů zajištění dotací organizace výběrových řízení realizace projektů a jejich audit administrace žádostí pro financování projektů využíváme evropské dotace (CEF, HORIZON 2020, Eurogia) i státní dotace (OP PIK, OPŽP, OPD, IROP, OP Praha. Dále pak evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova se zaměřením na dotační operace – investice do zemědělských podniků s alokaci až 150 mil. na projekt a mladý začínající zemědělec s alokaci 1,25 mil na projekt, obě dotační operace administrativně zastřešuje Státní zemědělský intervenční fond jako součást Programu rozvoje venkova pro období 2014 – 2020.