Daňové poradenství

Společnost 4M Group, s.r.o. má v daňových záležitostech dlouholeté zkušenosti a je důkladně obeznámena s podmínkami českého trhu z pohledu daňového a obchodního práva.
Daňové poradenství zahrnuje zejména: 
  • sestavování všech typů daňových přiznání
  • příprava přiznání daňovým poradcem
  • odložení termínu pro podání daňového přiznání
  • posouzení daňových rizik a sporných otázek
  • daňové plánování a optimalizace
  • zdaňování neziskových organizací
  • zastupování před finančními úřady na základě plné moci
  • daňová revize účetnictví
  • daňová revize business plánů

V rámci daňového poradenství nabízí naše společnost služby daňového poradce ing. Jiřího
Mutafova, jehož odborná způsobilost je dána nejen vysokými nároky, které na něj kladou
klienti, ale rovněž členstvím v komoře daňových poradců od roku 2013.

V případě vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.